Om Stiftelsen Norsk Gastronomi – Bocuse d’Or Norge

Stiftelsen Norsk Gastronomis arbeid med talenter, kompetanse og kvalitet, er viktige bidrag til et godt omdømme for norsk gastronomi, både hjemme og ute i verden. Aktivitetene bidrar også i det store til utvikling av måltidets rolle i reiselivet, en stolt matnasjon og et bedre samfunn å leve i. For en lever bedre når en får god mat, på hverdager og festdager!

Stiftelsens hovedformål er å 

1) sikre at våre kokker forblir verdensledende i Bocuse d’Or,

2) dele kunnskap og innsikt om mat og matlaging, og

3) styrke norsk gastronomis omdømme.

Norsk Gastronomi er som ‘Olympiatoppen’ for norske mesterkokker, og jobber med enerne på tvers av generasjoner og geografi. Gjennom en toårssyklus, er over 120 ledende norske kokker, fra 18 til 70 år +, direkte involvert i aktiviteter som er igangsatt av eller drives av Stiftelsen. Dette er cirka 40 årsverk til sammen! Når et stort nettverk jobber med å foredle, gjenskape og skape talenter og gastronomi på denne måten, skapes det «ringer i vannet», og over tid deles idéer, holdninger og verdier ut i bransjen til inspirasjon og utvikling.

Insidere i bransjen kjenner til denne måten verdi skapes på, men utenfor bransjen er det ikke så lett å forstå. Derfor er stiftelsen svært opptatt av å skape forståelse for hvilke betydning gode kokker og en god gastronomi har for en by, region eller land.

Det er to hovedløp, der ELITESATSING omfatter Årets kokk, Bocuse d’Or Europe og Bocuse d’Or World Final, med tilhørende treningsløp for utøverne som varer i over et halvt år. Det andre løpet, UNGSATSINGEN, omfatter Årets unge kokk og – fra tid til annen – Årets kokkespire. Begge løpene bidrar i tillegg til å løfte talent, råvarer, yrke og faget. Alle disse aktivitetene gjennomføres i sykluser på to år, der Stiftelsen og alle involverte er opptatt av å forbedre hver nye syklus.

Stiftelsen har også sterk prioritet på informasjon og samfunnskontakt. Det er stor dugnadsinnsats både blant utøvere, dommere og alle andre roller knyttet til aktivitetene, og synlighet for resultater er viktig. De inspirerer og endrer, og skaper en bredere samfunnsfaglig forståelse av verdien av god gastronomi.

Ut over konkurransene og treningsløpene, nettverkene og kommunikasjon om det som skjer underveis, er Stiftelsen involvert i flere prosjekter relatert til Måltidsturisme og Regjeringens Reiselivsstrategi, som Norwegian Supper Club, forskningsprosjektet Gastronomisk Verdiskapning og Gastronomiens dag – FN-dagen for Bærekraftig Gastronomi.