Rådet

/Rådet
Rådet 2017-09-11T09:21:40+00:00

Rådet i Bocuse d’Or Norge er Stiftelsens overordnede organ. Rådet velger styrets medlemmer, og godkjenner årsregnskap, årsberetning, vedtektsendringer og valg av revisor. Rådet består av Akademiets medlemmer, Stiftelsens mest sentrale partnere og personer utpekt av styret i Akademiet. Rådet velger Rådsleder.

Rådsleder – Øyvind Fylling-Jensen

Øyvind Fylling-Jensen er administrerende direktør ved matforskningsinstituttet Nofima. Han er utdannet veterinær fra Tyskland med en doktorgrad i veterinærpatologi. I tillegg har Øyvind utdanning fra IMD, Harvard Business School, BI, NHH og Insead, i tillegg til bred leder- og styreerfaring fra en rekke virksomheter, blant annet hovedstyret i Norges Forskningsråd.