Rådet i Bocuse d’Or Norge er Stiftelsens overordnede organ. Rådet velger styrets medlemmer, og godkjenner årsregnskap, årsberetning, vedtektsendringer og valg av revisor. Rådet består av Akademiets medlemmer, Stiftelsens mest sentrale partnere og personer utpekt av styret i Akademiet. Rådet velger Rådsleder.

Rådsleder – Janne Johnsen.

Rådsleder i Stiftelsen Norsk Gastronomi
Janne er oppvokst i hotellbransjen, og har et bankende hjerte for bransjen og fagene. Hun har vært politisk aktiv siden hun var ung, og har blant annet sine mange verv vært fylkesordfører i Rogaland i to perioder, politisk rådgiver i Utenriksdepartementet og statssekretær i Fiskeridepartementet. Janne har vært svært aktiv i forhold til fagutdanningen i Rogaland, deltatt i flere matprosjekter og er styreleder i Gladmat AS. Hun har vært medlem av styret i Stiftelsen Bocuse d’Or Norge, og kjenner aktivitetene godt. Hun har en Master of Science fra Norsk Hotellhøgskole og Florida International University.

Til daglig leder Janne selskapet Triple Panel Buildings.