Foto - Fredrik Ringe

Stiftelsen Norsk Gastronomis arbeid med kompetanse, kvalitet og omdømme, skaper positivitet for norsk gastronomi, både hjemme og ute i verden. Aktivitetene bidrar i det store til utvikling av måltidsturisme, en stolt matnasjon og et bedre samfunn.

Stiftelsens hovedformål er å (1) sikre at våre kokker forblir verdensledende i Bocuse d’Or, (2) dele kunnskap og innsikt om mat og matlaging, og (3) styrke norsk gastronomis omdømme.

Norsk Gastronomi er som ‘Olympiatoppen’ for norske mesterkokker, og jobber med enerne på tvers av generasjoner og geografi. 

Det er to hovedløp, der ELITESATSING omfatter Årets kokk, Bocuse d’Or Europe og Bocuse d’Or World Final, med tilhørende treningsløp for utøverne. Det andre løpet, UNGSATSINGEN, omfatter Årets unge kokk og Årets kokkespire. Begge løpene bidrar i tillegg til å løfte talent, råvarer, yrke og faget.

Stiftelsen har også sterk prioritet på informasjon og samfunnskontakt. Det er stor dugnadsinnsats både blant utøvere, dommere og alle andre roller knyttet til aktivitetene, og synlighet for resultater er viktig. De inspirerer og endrer, og skaper en bredere samfunnsfaglig forståelse av verdien av god gastronomi. Her er også aktiviteter som ‘Mat som forteller’ (eventer, bærekraftig gastronomi) , ‘Forskning og utvikling’ (FoodLessons, Gastronomisk Verdiskapning) m.m.

Foto: Fredrik Ringe