Styret i Akademiet består av:

Tom Victor Gausdal, styreleder

Christopher W. Davidsen

Sven Erik Renaa