ÅRETS KOKK OG ÅRETS UNGE KOKK 2023 TIL STAVANGER

Stavanger blir vertsby for Årets kokk, den norske kvalifiseringskonkurransen for Bocuse d’Or Europe 2024. Konkurransen finner sted i Stavanger Konserthus 18. september 2023

Konkurransen Årets kokk er ansett som landets vanskeligste og mest prestisjefylte konkurranse i kokkekunst, og en av de mest krevende kvalifiseringskonkurransene til Bocuse d’Or i verden. Vinneren, Årets kokk, blir Norges kandidat til Bocuse d’Or 2025, etter å ha kvalifisert seg i europafinalen Bocuse d’Or Europe, som skal arrangeres i Trondheim neste år.

Samme dag arrangeres også Årets unge kokk 2023, en rekrutteringskonkurranse for Årets kokk. I denne konkurransen må kandidaten være under 25 år, med en hjelper (commis) i aktiv lærekontrakt. I Årets kokk er eneste aldersregel at commis må være under 23 år. I tillegg skal det i alle team være god representasjon av både mannlige og kvinnelige norske kokker.

Dugnads- og spleiselag på veien til Lyon
– 18. september blir en stor dag for matbyen Stavanger og det gastronomiske Norge. Årets kokk arrangeres med bidrag fra Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune, samt Stiftelsens gode samarbeidspartnere og et dugnadsvillig kokkemiljø, fremholder Arne Sørvig, daglig leder i Stiftelsen Norsk Gastronomi.

Årets kokk, europafinalen 2024 og verdensfinalen Bocuse d’Or 2025 henger sammen, og danner en toårssyklus som starter når Årets kokk-kandidatene er kjent. Disse utpekes av det norske Bocuse-akademiet – Foreningen Årets kokk – på årsmøtet 27. mars. Kandidatenes søknad er krevende, og har vært jobbet med siden desember 2022. Utfordringene som skal løses for en søker, er beskrevet her.

By og region sammen om rekruttering og måltidsturisme
Stavanger har etablert seg som en unik by for måltidstursime og matopplevelser, med flere av Norges beste restauranter og kokker i verdensklasse, takket være unik kompetanse og tilgang til gode råvarer.

Ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger fremhever hvordan mat- og kokkerelaterte arrangementer som Årets kokk forsterker Stavangers gastronomiske posisjon.

– Disse konkurransene styrker både satsing og oppmerksomhet rundt mat, matproduksjon og matbyen Stavanger, og vil skape positive ringvirkninger for matregionen vår og for kokke- og serveringsmiljøene våre, sier Nordtun.

For Rogaland som matregion, betyr konkurransen Årets kokk at kokkeyrket løftes fram, noe fylket anser som vesentlig i sin matstrategi. Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak, fremhever at rekruttering til matfagene er svært viktig for Rogaland, som er hjemfylke for breddekonkurransene Asko Norgescup og Tine Matcup, samt finalene i «Det Norske Måltid».

– For Rogaland er dette viktige elementer i vår nylig vedtatte matstrategi, sier Chesak,

– Det er spesielt gledelig at kåringen av Årets unge kokk inngår i konkurransen. Det vil bidra til å fremme interessen for kokkefaget blant unge som skal velge utdanning, og inspirere lærlinger i kokkefaget i regionen til videre innsats, tillegger næringssjef Anne Woie i Stavanger kommune.

Måltidsturisten ser ikke fylkesgrenser, og samarbeid om måltidstursime er et felles ansvar
Norge er vertsland for Bocuse d’Or Europe 2024, som skal arrangeres i Trondheim 19.-20 mars 2024. Det gir norske matmiljø en mulighet til vise Europa og verden hva Norge representerer fra hav og land, til tallerken og gaffel. Det gir også matmiljøet en mulighet til å sette rekruttering og god mat sterkere på agenda.