Eyvind Hellstrøm hedres med Gullgaffelen, Bocuse d’Or Norges ærespris 2023

– Det har vært litt av en reise

I dag mottok den mangesidige mesterkokken ærespris for lang tids ekstraordinære innsats for utvikling av landets gastronomikultur.

Eyvind Hellstrøm var innehaver av Bagatelle i 27 år, som blant annet var første restaurant i Norden som oppnådde to stjerner i Guide Michelin. Ved sitt kjøkken har flere generasjoner av ledende norske kokker både gått sin læretid og jobbet over lenger tid. Bagatelle var fra start en kuvøse for gryende norske kokkeambisjoner, i en tid da faget og yrket var lite anerkjent i Norge. Flere vinnere av Bocuse d’Or gjennom tidene har bakgrunn fra det faglig kompromissløse kjøkkenet. Gjennom å alltid ha satt sterkt fokus på læring, gastronomi og fagutøvelse, skapte Hellstrøm store ringer i vannet, som en renters-rente effekt, som ble et startskudd til den gastronomiske selvforståelsen og selvtilliten vi ser i dag.

Hellstrøm konkurrerte selv for Norge i Bocuse d’Or i 1989, og ble senere Norges president og dommer i Bocuse d’Or i 22 år frem til 2015. Han stod bak etableringen av Stiftelsen Bocuse d’Or Norge, nå Stiftelsen Norsk Gastronomi, som har blitt en av bransjens viktige talentutviklere gjennom sine konkurranser, treningsmetodikk og nettverk. Eyvind ledet også historiens første Europafinale, Bocuse d’Or Europe, i Stavanger i 2008. Han signerte også Nordisk Matmanifest på vegne av Norge og norske kokker i 2004.

I dag har kolleger og kokkevenner i det norske Bocuse-akademiet og Stiftelsen Norsk Gastronomi takket ham for den ustoppelige og avgjørende innsatsen for kokkefaget og gastronomien, ved å hedre ham med historiens første Gullgaffelen Ærespris 2023.

– Hadde ikke Eyvind stått i og for sin kompromissløse holdning til gastronomi fra 80-tallet frem til i dag, ville landets restaurantsektor og matinteresse sannsynligvis være fattigere. Vi som kommer etter står blant annet på hans skuldre, og skylder han en evig, stor takk for mye av den utviklingen vi har gjennomlevd over de siste 30 årene, sier Sven Erik Renaa, avtroppende styreleder i det norske Bocuse-akademiet og styremedlem i Stiftelsen Norsk Gastronomi.

Det ble også delt ut Gullgaffelen-dommerpriser til Norges fire dommere siden 2017, som heder for sin innsats som President for Team Norway og dommeroppgave, på vegne av Norge i Bocuse d’Or Europe og Bocuse d’Or, i perioden fra 2015 frem til i dag:

  • Lars Erik Underthun, President Team Norway 2015-2017
  • Bent Stiansen, President Team Norway 2017-2019
  • Tom Victor Gausdal, President Team Norway 2017-2021
  • Sven Erik Renaa, President Team Norway 2021-2023


Kort om Eyvind Hellstrøm – En meritert kokk
I 2007 ble Hellstrøm utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden, samme år som den franske presidenten tildelte ham Frankrikes høyeste utmerkelse, Æreslegionen: «L’Ordre National de la Légion d`Honneur». Han har gjennom Bocuse d’Or Norge vært mentor for ledende kokker som Sven Erik Renaa, Geir Skeie, Tom Victor Gausdal, Gunnar Hvarnes og Ørjan Johannessen. Både under og etter driften av Bagatelle, har han skrevet en rekke prisbelønte kokebøker, deltatt i en rekke matprogrammer og annen formidling. Yngre nordmenn har blitt kjent med mesterkokken gjennom livsstilsreality-serier som Hellstrøm rydder opp og Truls a la Hellstrøm, som har ført til at han har vunnet Gullrute-pris hele fire ganger.

Om Gullgaffelen
Gullgaffelen ble innstiftet 27. mars 2023 av Foreningen Årets kokk Akademiet og Stiftelsen Norsk Gastronomi i felleskap. Formålet med prisen er å hedre personer, virksomheter, hendelser og produkter som på sine måter enten bidrar til et tydeligere norsk faglig felleskap eller fremmer norsk gastronomi overfor omverdenen på en fremragende måte.