BOCUSEKOKK BENT STIANSEN UTNEVNT TIL ÆRESHÅNDVERKER

Bocusekokk Bent Stiansen er utnevnt til Oslo Håndverk & Industriforenings (OHIF) Æreshåndverker. Stiansen utnevnes til den ærefulle prisen blant annet for sitt usedvanlig gode håndlag med mat og mennesker. Bent Stiansen er tredje person som mottar denne utmerkelsen, i godt lag med H.M Dronning Sonja, som fikk utnevnelsen i 2022, og forfatter Lars Mytting, som mottok den i 2023.

I forbindelse med OHIFs høytidelige tildelinger av fag- og svennebrev i Oslo rådhus 28. mai, ble Bent Stiansen utnevnt som Æreshåndverker. Han var også hovedtaler under seremonien.

Juryen skriver følgende i sin begrunnelse:

Bent Stiansen har gjennom sitt virke for kokkefaget vist betydningen- og resultatet av godt håndverk.

I sitt arbeid på Statholdergaarden viser han til hvordan godt håndverk i samspill med riktige råvarer gir solide resultater av høy kvalitet – som har holdt samme høye håndverksmessige standard siden 1994.

I en samtid med stor mangel på fagarbeidere, i en rekke fag, har Stiansen satset på – og lyktes med lærlinger. I norske og internasjonale konkurranser, TV-produksjoner og gjennom bøker viser Stiansen frem hva godt håndverk handler om.

 Stiansen utnevnes til Æreshåndverker for usedvanlig godt håndlag med mat og mennesker.

– Det at jeg som kokk mottar denne prisen er ikke bare en anerkjennelse av min jobb, men også av kokkefaget som håndtverks- og opplæringsfag. Jeg er stolt, beæret og ydmyk over å få denne Æreshåndverksprisen, sier en rørt Bent Stiansen.

– Bent har siden før han vant gull i Bocuse d’Or i 1993 vært en inspirerende kraft i norsk gastronomi. Gjennom sitt langsiktige eierskap og drift av Statholdergaarden, har han til fulle demonstrert hvordan håndverksrestauranter ikke bare skaper magiske gjesteopplevelser, men også hvor betydningsfulle de er for alle som er så heldige å få tilbringe sin læretid ved slike steder. Statholdergaardens rundt 250 lærlinger har hatt sterke og gode yrkesliv i sine videre karrierer, og er å finne i viktige roller både innenfor og utenfor bransjen. Vi er ikke overrasket over denne tildelingen, synes den er vel fortjent og gleder oss med ham og hans team, sier Arne Sørvig, daglig leder i Stiftelsen Norsk Gastronomi.

Om prisen
Æreshåndverker utdeles av Oslo Håndverks- og Industriforeningenen (OIHF). H.M Dronning Sonja ble utnevnt i 2022 og Lars Mytting i 2023.

Utnevnelsen er innstiftet for å hedre en person som har utmerket seg innen sitt felt, har gjort en betydelig innsats for samfunnet generelt og/eller håndverksfagene spesielt. Dette i kraft av arbeid og/eller personlig engasjement. Godt Håndverk har noen felles kjennetegn på tvers av yrker, og utover håndverkerstanden. Disse er blant annet engasjement og integritet i utøvelsen, ønske om å gjøre gagns arbeid til nytte for samfunn og enkeltmennesket, og en høy etisk og moralsk standard.

Bent Stiansen ble tildelt Det norske Bocuse-akademiets Gullgaffelen Ærespris 2024, og har vært et engasjert og høyt aktet medlem det norske Bocuse d’Or-systemet.


Foto:
Styreleder i OHIF, Bjørn-Gunnar Eliasen, og Bent Stiansen. Foto av: Frank Holtschlag | Nyebilder