Heidi Bjerkan er av Bocuse d’Or-organisasjonen i Lyon utpekt til ærespresident i Bocuse d’Or Europe 2024. Å bli utpekt som ærespresident innebærer å være ambassadør for Bocuse d’Or og støtte opp om konkurransens formål og verdier.

Kokker som utpekes har til felles at de gjennom sitt virke gjennom restauranter har gjort betydelige bidrag til gastronomien i eget hjemland og ute i verden.

– Bocuse d’Or er gode til å utpeke ærespresidenter. Jeg har fra min deltakelse i Europafinalen, da Ingrid Espelid Hovig hadde denne rollen, erfart hvordan det gjøres gode og bevisste valg til denne rollen. Det er en viktig ikonisk rolle, og Heidi Bjerkan er et veldig godt valg, sier Geir Skeie, som er President for Bocuse d’Or Europe og leder av den Kontinentale Organisasjonskomitéen.

Peker retning for gastronomien
I begrunnelsen fra Bocuse d’Or, pekes det blant annet på at Heidi allerede som 18-åring visste at det var kokk hun ville bli, og da reiste ut i verden for å lære før hun tok viktige roller som kjøkkensjef og gründer i Norge. Videre fremheves det at hun er «very keen on raising awareness about our food systems, improving land management practices and the preservation of the region’s traditional culture around food».

Dette engasjementet er tydelig på Credo og hennes andre restauranter, og gjennom sosiale engasjement som Vippa i Oslo og hjertebarnet Credo Kompetansesenter, hvor tusenvis av barn årlig får nærkontakt med mat og måltidstradisjoner.

– Heidi har gjennom Credos meny utvist en kompromissløs holdning til hvordan moderne norsk gastronomi henger tett sammen med omlandet, der restauranten er lokalisert både fysisk gjennom råvarer og idémessig i lokal matkultur. Hun viser et sterkt lokalt engasjement, men går aldri på akkord med kvalitet på råvarer, foredling i eget kjøkken og den totale måltidsopplevelsen, sier Eyvind Hellstrøm, styremedlem i Stiftelsen Norsk Gastronomi, og i sin tid president for Bocuse d’Or Europe i 2008 i Stavanger.

– Bjerkan utviser en kvalitetsbevisst pragmatisk fagutøvelse hva angår både i skue tilbake til tradisjoner og la seg inspirere og delta i internasjonal innflytelse og tendenser innen kokkefaget. Slik blir hun en aktiv deltaker i fagets historiske fundament og en entreprenør i faget for fremtiden. Det er et spennende valg av ærespresident, som viser hvordan Bjerkan deltar i å peke retning i gastronomien, avslutter han.

Foto:
Øverst: Heidi Bjrekan var smaksdommer under Årets kokk 2023, der Håvard Werkland ble Årets kokk og Norges representant i Europafinalen 2024. Foto: Stian Broch

Midten: Smaksdommere Årets kokk 2023: F.v. Christopher W. Davidsen, Heidi Bjerkan og Geir Skeie. Foto: Oclin AS

Nederst: Dommere under Årets kokk 2023 i Stavanger. F.v. Eyvind Hellstrøm, Kari Innerå og Heidi Bjerkan. Foto: Oclin AS