Et ungt kokketalent med god faglig innsikt og vilje til å gjøre en brennende innsats. Commisen er en viktig brikke på teamet, og den eneste som får være på konkurransekjøkkenet sammen med kandidaten. 

En commis er et ungt kokketalent som assisterer kandidaten på konkurransekjøkkenet, og som på konkurransedagen skal kunne utføre de samme oppgavene på kjøkkenet som kandidaten. Norges kandidat, Filip August Bendi, har valgt 21 år gamle Leon Haarberg Nilsen som sin commis, når han skal konkurrere i Bocuse d’Or Europe i Budapest 24. mars. 

– Leon og jeg har et veldig bra samspill. Han gjør en enorm innsats på treningskjøkkenet, er målretta og mentalt sterk. Han utfyller virkelig alle boksene jeg hadde på sjekklista, og gjør en uvurderlig innsats for at vi skal lykkes i konkurransen, forteller Filip August Bendi. 

Får god og viktig konkurranseerfaring
Rollen som commis er en stor og krevende oppgave, men samtidig får den unge kokken også mye igjen for strevet. Ikke bare får commisen et godt innblikk i hva som kreves for å konkurrere på øverste nivå, de lærer også å fokusere på hva som er viktig å prioritere i en konkurranse, de får nyttig konkurranseerfaring, muligheten til å bygge nettverk, og ikke minst blir de motiverte til å konkurrere selv. Kandidat Filip August Bendi har selv erfaring som commis for Gunnar Hvarnes da han konkurrerte i Bocuse d’Or i 2010 og 2011. 

– Det er erfaringen jeg fikk som commis, som gjør at jeg står her som kandidat i dag. Ikke bare ga oppgaven meg lyst til å konkurrere videre, men jeg opplevde også at jeg fikk en utrolig erfaring, jeg fikk utvidet nettverket mitt og navnet mitt nådde ut i kokkemiljøet. Det var et veldig bra springbrett.

Team Norway består av kandidat Filip August Bendi, commis Leon Haarberg Nilsen og coach Christopher W. Davidsen. Sven Erik Renaa er teamets president. 

Bocuse d’Or Europe arrangeres i Budapest 23. og 24. mars og Team Norway skal konkurrere på dag to og i kjøkken nummer syv.

Foto: Stian Broch